Psikoterapist

Uzm. Psikolog Hülya Macit


EĞİTİM ve SERTİFİKALAR

Marmara Üniversitesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi

              Sosyal Bilimler Enstitüsü
              Uygulamalı Klinik Psikoloji
              Yüksek Lisans

Tez: Ergenlerde bağlanma stilleri ile empati, insan ilişkileri ve kendini kontrol becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi


              Fen Edebiyat Fakültesi 
              Psikoloji Bölümü
              Lisans (Burslu)

Psikoterapi Enstitüsü

              Bütüncül Psikoterapi Eğitimi ve Süpervizyonu (750 saat)


         İçerik:  Betimleyici Kuram ve DSM IV, Bilişsel-Davranışçı Kuram, Dürtü Çatışma Kuramı, Ego Psikolojisi, Nesne İlişkileri Kuramı, Masterson Yaklaşımı: Ayrılma-Bireyselleşme Kuramı, Kendilik Psikolojisi, Transaksiyonel Analiz (TA) ve Varoluşçuluk Kuramı

Psikoterapi enstitüsü


              Psikohipnoterapi Eğitimi ve Süpervizyonu (200 saat)

International Masterson Instittute IMI

              Psikoanalitik psikoterapi süpervizyonu (Haftalık olarak 3 yıl süreyle)

Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği

              Çift Sorunları ve Cinsel Sorunların Tedavisi Eğitimi (70 saat)
 
SEMİNER, KONFERANS ve ATÖLYE ÇALIŞMALARI


​* Vamık Volkan Psikanalitik Psikoterapi Günleri I

*  Vamık Volkan Psikanalitik Psikoterapi Günleri II

*  Masterson Günleri Psikanalitik Psikoterapi MAsterson Yaklaşımı Konferansı I

*  Masterson Günleri Psikanalitik Psikoterapi MAsterson Yaklaşımı Konferansı II

*  Masterson Günleri Psikanalitik Psikoterapi MAsterson Yaklaşımı Konferansı III

*  Masterson Günleri Psikanalitik Psikoterapi MAsterson Yaklaşımı Konferansı IV

*  Masterson Günleri Psikanalitik Psikoterapi MAsterson Yaklaşımı Konferansı V

*  Birleştirilmiş Psikoterapiler Konferansı (Dr. Jeffry Magnavita)

*  Kernberg Günleri I (Dr. John Clarkin)

*  Kenberg Günleri II( Prf. Dr. Otto F. Kernberg, Dr. Frank Yeomans) Borderline ve Narsisistik Kişilik     Bozukluklarında Aktarım Odaklı Psikoterapi

*  Süresi Sınırlı Dinamik Terapiler (Hanna Levenson)

*  Duygu Odaklı Psikoterapi (Lesslie Greenberg)

*  7. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri Halime Odağ Vakfı (Ödipal

*  8 İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri Halime Odağ Vakfı( Psikoterapide iyileştirici etmenler)

*  9. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri Halime Odağ Vakfı (Göç)

*  İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Semineri (Madde Bağımlılığı)

*  İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Semineri (Kadına karşı şiddet)

*  İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Semineri(Evlilik Bağları)

*  Tohum Otizm Vakfı (Yaygın Gelişim Bozuklukları “otizm”)​